Met het zicht op of tijdens ondraagbaar lijden kan ook een Euthanasieverzoek (= wilsverklaring om te komen tot een vrijwillige levensbeëindiging) worden ingediend.

Zo’n verzoek wordt, tijdens een zorgvuldig proces, uitgebreid getoetst voordat het ingewilligd kan worden. Diegene die een verzoek indient moet, op het moment van vrijwillige levensbeëindiging, wilsbekwaam zijn. 

Het is aan te raden om een verzoek tot vrijwillige levensbeëindiging eerst met de huisarts te bespreken. Die kan aangeven wanneer wel en niet op het verzoek wordt ingegaan.