Begraven of cremeren

Als je komt te overlijden, kies je dan voor begraven of voor cremeren? Of – wat sinds kort ook kan – voor resomeren (verwateren) of cryomeren (vriesdrogen)? En hoe maak je die keuze? Het kan zijn dat je zelf aangeeft wat je wilt maar je kunt de keuze ook overlaten aan de nabestaanden.

 

BEGRAVEN 

In de christelijke traditie wordt het graf gezien als een plek waar de dode aan de aarde wordt teruggegeven en wacht op de wederopstanding. Als je die overtuiging hebt of in de traditie van de familie wilt blijven, dan kun je kiezen voor begraven. Voor nabestaanden is een graf een rustgevende plek waar je dierbare dichtbij is, waar je herinneringen kunt ophalen en waar nog even gepraat kan worden tegen de overleden dierbare. Begraven brengt kosten met zich mee voor de kist, grafrechten, begraven, gedenkteken en onderhoud. 

 

CREMEREN 

Al ver voor onze jaartelling was het gebruikelijk om de overledene te verbranden en de as te bewaren in een urn. In bepaalde delen van de wereld is dit nog steeds zo. Ook in onze cultuur wordt steeds vaker gekozen voor cremeren. Het vuur kan, naar Hindoeïstische traditie, gezien worden als een teken van transformatie en de rook als de ziel die opstijgt naar het universum. Deze betekenisgeving kan meespelen in de keuze voor crematie. Na de crematie kun je de as in een urn meenemen naar huis of verstrooien op een plek waar je dierbare graag was. Bewaar je de urn thuis, dan is dat ook de plek waar je herinneringen kunt ophalen en waar je nog even kunt praten tegen je overleden dierbare. Het is ook mogelijk om de as te gebruiken als vruchtbare substantie voor het planten van een boom. Daarmee vormt de overledene weer het begin van een nieuwe leven. Cremeren brengt kosten met zich mee voor de kist, crematie, urn en eventueel het urnengraf.

 

RESOMEREN EN CRYOMEREN

Tegenwoordig is het ook mogelijk om gebruik te maken van Resomeren en Cryomeren. Bij cryomeren wordt het lichaam 10 dagen bewaard bij -18°C. Door het onder te dompelen in stikstof wordt het broos. Na licht trillen valt het uiteen, waarbij er alleen een klein beetje poeder overblijft. Bij resomeren wordt het lichaam in een bad van water en bijtende stof gelegd. Het geheel wordt tot 180°C verwarmd. Op die manier wordt al het vocht aan het lichaam onttrokken. Het lichaam lost binnen 3 uur op en de beenderen worden vermalen. Het is in feite hetzelfde proces wat onder de grond plaatsvindt, maar dan extreem veel sneller. Beide processen lijken  ecologisch verantwoord, en dit kan een rol spelen als je hiervoor kiest.

 

KOSTENINDICATIE :

 

Begraven

Kist:         tussen € 400 en € 1.400

Grafrechten: tussen € 800 en € 900

Begraven:         tussen € 600 en € 800

Gedenkteken: tussen € 2.000 en € 3.000

Onderhoud: tussen € 500 en € 600 (periode van 10 jaar) 

 

Cremeren

Kist: tussen € 400 en € 1.400

Crematie: tussen € 500 en € 600

Urn: tussen € 150 en € 300

Urnengraf: tussen € 300 en € 500 (urn kan ook mee naar huis worden genomen)

 

Bij cremeren zijn er geen grafrechten, begraafkosten, uitgaven voor een gedenksteen en onderhoud nodig, waardoor cremeren goedkoper is dan begraven.