Over ons

Content

Anbi

De Stichting Zorgverklaring is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan de Stichting Zorgverklaring zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Met uw gift is de Stichting in staat om haar doelstellingen te realiseren. Verzamelde gegevens ten behoeve van de ANBI-status van Stichting Zorgverklaring: 

 

• Naam van de instelling: Stichting Zorgverklaring

• RSIN/fiscaal nummer: 812870840

Module 8
Module 9
Module 10