Veelgestelde vragen

Wij worden regelmatig gebeld met vragen over het levenstestament.

Voor u de telefoon pakt adviseren wij u eerst tussen de Veelgestelde Vragen te kijken, om te zien of uw vraag erbij staat. Is dit niet het geval, dan kunt u contact met ons opnemen per email op bij voorkeur Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Daarnaast zijn we ook bereikbaar via telefoonnummer 
033-461 68 86.

Wat regel ik met een levenstestament of volmacht?

In een levenstestament of volmacht:

 • wijst u een vertrouwenspersoon (gevolmachtigde) aan die, op het moment dat u niet meer wilsbekwaam bent, namens u mag handelen.
 • u geeft uw gevolmachtigde, als uitdrukking van uw wensen, gedetailleerd aanwijzingen voor het beheer van uw bezittingen en/of voor medisch ingrijpen;
 • u legt vast aan wie de gevolmachtigde verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen.

Wanneer maak ik een levenstestament of volmacht?

Dat is voor iedereen persoonlijk. Veelgenoemde redenen zijn:

 • ziekenhuisopname;
 • lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang;
 • continuïteit van de eigen onderneming;
 • verblijf in het buitenland.

Het belangrijkste is dat u uw zaken op tijd regelt. Dat wil zeggen voordat u in een kwetsbare positie zit, bijvoorbeeld doordat uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt. Zo houdt u de regie in eigen hand en worden uw belangen volgens uw wensen behartigd. Neem de tijd om hierover na te denken en dit te bespreken met uw partner, kinderen of iemand anders die de rol van gevolmachtigde op zich gaat nemen. 

Zolang u wilsbekwaam bent, kunt u op ieder moment het levenstestament of de volmacht intrekken of aanpassen bij de notaris. 

Wat zijn de taken van een gevolmachtigde?

U kunt helemaal zelf bepalen welke taken u een gevolmachtigde wilt geven. Bekende zakelijke en privé voorbeelden zijn:

 • het regelen van uw dagelijkse financiën en belastingzaken;
 • instructies voor de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig kunt wonen;
 • de meubelstukken die u wilt meenemen en wat er met de rest van de inboedel moet gebeuren (verdelen, verkopen etc.);
 • schenkingen die u wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden;
 • praktische zaken zoals uw persoonlijke verzorging of de verzorging van uw huisdier;
 • het wijzigen of laten verwijderen van profielen op sociale netwerken.
 • toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
 • specifieke wensen rondom het regelen van de uitvaart en het al dan niet doneren van organen;
 • afleggen van verantwoording aan een toezichthouder. 

Wie geef ik mijn vertrouwen?

Het is zaak dat uw belangen worden behartigd door één of meerdere personen in wie u het volste vertrouwen heeft. Daarbij kunt u het onderscheid maken naar een gevolmachtigde voor het beheer van uw bezittingen, een zorgvertegenwoordiger of mentor voor het behartigen van uw lijfelijke (medische) belangen, een gevolmachtigde (opdrachtgever) voor de uitvaart en een toezichthouder waaraan verantwoording wordt afgelegd.

Wie u benoemt als vertrouwenspersoon is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen, wijzen elkaar vaak aan en/of een van hun kinderen. Maar dat hoeft niet. Dat bepaalt u zelf. Het is ook mogelijk iemand anders te benoemen, bijvoorbeeld een goede vriend. Wel is het belangrijk dat diegenen die uw belangen gaan behartigen daar ook mee instemmen.

Hoe maak ik een levenstestament?

U kunt zelf een levenstestament of volmacht opstellen. Dat noemen we een onderhandse akte. Vastleggen in een notariële akte heeft meerwaarde. De notaris geeft u advies over de mogelijkheden in uw situatie en controleert of u wilsbekwaam bent. Door deze controle is het levenstestament betrouwbaarder. Zo staat achteraf vast dat u geestelijk in staat was om een levenstestament op te stellen. Bij twijfel vraagt de notaris advies bij een onafhankelijk arts.

De notaris bewaart de notariële akte in de kluis. U ontvangt een afschrift en bepaalt wie er verder een afschrift mogen ontvangen. Op die manier weten ook anderen van uw wensen af. De bank vindt het prettig als u laat weten wie u onder welke condities gemachtigd hebt om uw financiële belangen te behartigen. Dat voorkomt later problemen.

Wat is de geldigheid van een levenstestament?

Hebt u eenmaal bij de notaris een levenstestament of volmacht laten maken, dan blijft dat altijd geldig. Via de notaris kunt u uw levenstestament of volmacht altijd aanpassen. Het is verstandig om eens in de zoveel tijd te toetsen of uw levenstestament of volmacht nog past bij uw huidige wensen en situatie. Uw notaris adviseert u graag over eventuele aanpassingen.

Hoe weet een ander dat ik een levenstestament heb?

De notaris kan uw levenstestament of volmacht aanmelden bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Dit geeft de zekerheid dat iedereen die dat mag, kan achterhalen of u een levenstestament of volmacht hebt opgesteld. Bij het CLTR kunt u navragen of iemand een levenstestament of volmacht heeft gemaakt. Alleen notarissen kunnen dit register inzien. In dit register staat alleen of er een levenstestament is gemaakt en bij welke notaris de originele akte is opgeslagen.

Hoe zorg ik dat mijn levenstestament correct wordt nageleefd?

Om te voorkomen dat degene aan wie u het vertrouwen geeft het levenstestament niet naleeft of misbruik maakt van de gegeven bevoegdheden, kunt u een aantal bepalingen in het levenstestament opnemen.

 • U kunt, in plaats van aan één persoon, twee of meer personen samen een volmacht geven. U kunt dan bepalen dat zij alleen gezamenlijk van de volmacht gebruik kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld bij verkoop van onroerend goed of van beleggingen.
 • U kunt de volmacht beperken tot bepaalde financiële handelingen. Denk bijvoorbeeld aan een volmacht voor een aparte huishoudrekening waar maandelijks van uw bankrekening een vast badrag naar wordt overgemaakt.
 • U kunt een toezichthouder benoemen die toezicht houdt op de uitvoering door de gevolmachtigde(n). De toezichthouder kan bijvoorbeeld gebruikmaken van een ‘meekijk’ pasje voor de betreffende bankrekening. De toezichthouder kan een familielid, de boekhouder of een notaris zijn.
 • U kunt in de akte laten opnemen dat de volmacht pas in werking treedt vanaf het moment dat door een arts is verklaard dat u niet meer in staat bent uw belangen op een juiste wijze te behartigen en/of uw wil te bepalen. De volmacht treedt pas in werking als er een medische verklaring is.
 • U kunt een en/of-bankrekening openen met uw partner. Uw partner kan dan zonder uw toestemming of medeweten geld opnemen van de gezamenlijke rekening.

end faq