Voorbereiding

De uitvaartverzorger kan je alles vertellen over de lichamelijke verzorging van de overledene, de administratieve en logistieke zaken die geregeld moeten worden en advies geven over begraven of cremeren en over de verschillende aspecten van het afscheid, zoals bekendmaking, vervoer, opbaring, condoleance, uitvaartdienst en bedankkaart.

Een uitvaartverzorger probeert zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ideeën van diegene die afscheid neemt van het leven en het rouwproces van nabestaanden. Zo kun je kiezen voor een condoleance thuis, in een uitvaartcentrum, in een café of via een digitaal condoleanceregister. Opbaring kan thuis plaatsvinden of in een uitvaartcentrum. Vervoer kan per auto, paardenkoets, bus, motor of boot. Een uitvaartdienst kan worden vormgegeven met verschillende soorten symbolen of rituelen. En hetzelfde geldt voor de muziek, gedichten en verhalen. De uitvaartdienst kan plaatsvinden in de kerk of in de aula bij de begraafplaats of crematorium. 

 

KOSTENINDICATIE:

 

Opbaring in een uitvaartcentrum: tussen € 450 en € 600 

Vervoer: tussen € 250 en € 1.500

Uitvaartdienst in de kerk: tussen € 0 en € 500

Uitvaartdienst in de aula: tussen € 250 en € 500