Wat is een levenstestament

Het woord testament is afgeleid uit het Latijn en betekent verklaring van de wil. Het kan gaan over het beheer van uw bezittingen bij leven (levenstestament) of over de verdeling van uw nalatenschap (nalatenschaptestament).

In een levenstestament worden uw wensen voor het beheer van uw bezittingen (financiën, effecten, onderneming, onroerend goed) vastgelegd. Ook kunt u, net als bij de Zorgverklaring, uw wensen vastleggen op het gebied van medische behandelingen. Een levenstestament treedt in werking op het moment dat u, door ziekte of ongeval, niet meer wilsbekwaam bent om beslissingen te nemen. In het levenstestament wijst u één of meerdere personen aan (gevolmachtigden) die uw belangen behartig(t)en. Zo worden de zaken, ook als u dat zelf niet meer kunt, volgens uw wensen geregeld.

Opmerking: Het is gebruikelijk om wensen op het gebied van de medische behandelingen vast te leggen in een Zorgverklaring. Die kan worden opgenomen in het medisch dossier van uw (huis)arts en tevens worden toegevoegd bij het levenstestament.