Anbi

De Stichting Zorgverklaring is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan de Stichting Zorgverklaring zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Met uw gift is de Stichting in staat om haar doelstellingen te realiseren. Verzamelde gegevens ten behoeve van de ANBI-status van Stichting Zorgverklaring: 

 

• Naam van de instelling: Stichting Zorgverklaring

• RSIN/fiscaal nummer: 812870840